Tạo thư mục khách hàng mới trong Accumark Explorer.

 BÀI1:LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ACCUMARK

Tạo thư mục khách hàng
• Accumark quản lí file bằng phần mềm chuyên dụng,muốn mở phải cài đặt phần mềm,thông thường file nằm theo đường dẫn sau:
c:\userroot\storage\data70\data
• Xuất qua máy khác có đuôi .zip
• Cách tạo thư mục mới

1.Bấm nút 4 chọn accumark explorer


2.Chuột phải vào vùng trắng


3.Nhập tên khách hàng hoặc mã hàng (tối đa 8 kí tự)


Tạo đường dẫn để lưu chi tiết


Đổi đơn vị đo inch hoặc CM
1.đơn vị CM

2.đơn vị INCH


Nhận xét