THIẾT KẾ RẬP ÁO CÀI CHÉO TAY NGẮN CHO TRẺ SƠ SINH


THIẾT KẾ RẬP ÁO CÀI CHÉO TAY NGẮN CHO TRẺ SƠ SINH.

ÁO CÀI CHÉO TAY NGẮN, CỘT DÂY CHO TRẺ SƠ SINH VỚI KIỂU DÁNG ĐƠN GIẢN, DỄ MẶC.

1. THÔNG SỐ.

Dài áo: 25cm
Ngang vai: 18cm
Dài tay: 18cm
Vòng cổ: 23cm
Vòng ngực: 42cm
Vòng bụng : 44cm

2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ÁO CÀI CHÉO TAY NGẮN, CỘT DÂY CHO TRẺ SƠ SINH. 
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD
AB,CD : dài áo= 25cm
AD= BC = 1/4 vòng bụng + 2.5cm= 13.5cm
1.tt.dairong
Vẽ cổ trước:
AA1: vào cổ trước= 5cm
AA2: hạ cổ trước= AA1 + 2.5cm= 7.5cm
2.tt.haco
Nối A1A2, MA1=MA2
Nối MA3, N là điểm giữa của MA3.
Vẽ cong vòng cổ qua A1,N,A2.
3.tt.cotruoc
Vẽ đường giao khuy.
BB0= 9cm, B0A0=12cm
Nối dài vòng cổ tới A0.
4.tt.khuy
Vẽ nách áo:
Từ D lấy điểm E, DE= 1.5cm
5.tt.vai
Kẻ đường song song với AD và cách AD 13.5cm
6.tt.hanguc
Đánh cong vòng nách EH ( đánh hơi cong tại phần dưới nách)
7.tt.tayao
3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ÁO CÀI CHÉO TAY NGẮN, CỘT DÂY CHO TRẺ SƠ SINH.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD
ab,cd : dài áo= 25cm
ad = bc = 1/4 vòng bụng + 2.5cm= 13.5cm
12.dairongsau
  • Vẽ cổ sau:
aa1: vào cổ sau= 1/5 vòng cổ + 0,5cm= 5cm
aa2: hạ cổ sau= 1cm
8.tt.hacosau
ma1 = ma2, na3 =  nm.
Vẽ vòng cổ qua a1,n,a2.
9.tt.vongcosau
  • Vẽ nách áo:        
Từ d lấy điểm e, de = 1.5cm
ngangvaisau
ef : hạ nách= 13.5cm
10.tt.hangucsau
Đánh cong vòng nách (đánh hơi cong tại dưới nách)
11.tt.nachsau
4. THIẾT KẾ RẬP TAY ÁO CÀI CHÉO TAY NGẮN, CỘT DÂY CHO TRẺ SƠ SINH.
Vẽ hình chữ nhật ABCD: AB,CD: dài tay= 16cm.
AD,BC: ngang tay= hạ nách – xuôi vai + 0.5cm = 19.4cm.
15-thiet-ke-rap-dai-rong-tay
DI1=AI2: hạ nách tay= 5cm
16-thiet-ke-rap-ha-nach-tay
Chia II1, II2 thành 3 phần bằng nhau và đánh cong.
2/3 II1,II2 đánh cong lồi 1cm
1/3 II1,II2 đánh cong lõm o,5cm
19-thiet-ke-rap-vong-cong-nach
CC1= BB1= 2cm
17-thiet-ke-rap-rong-cua tay
C1C2 = B1B2 = 0.5cm.
18-thiet-ke-rap-cong-cua-tay
5. ĐƯỜNG MAY.
Cổ: 0.5cm
Sườn , vai: 1cm
Lai: 2cm
Nách: 0.7cm

Nhận xét