THIẾT KẾ RẬP QUẦN SHORT TRẺ EM

 THIẾT KẾ RẬP QUẦN SHORT TRẺ EM.

QUẦN SHORT LƯNG THUN CHO BÉ GÁI, KIỂU DÁNG DỄ THƯƠNG CÓ THỂ MẶC Ở NHÀ VÀ ĐI CHƠI, DẠO PHỐ.

1. THÔNG SỐ
Dài quần: 25
Vòng mông: 52

2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC QUẦN SHORT TRẺ EM.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:

 • AB: dài quần = 25cm
  BC = 1/4 Vm +4cm = 17cm
  1
  • Vẽ đường đáy TT:
  AI: hạ đáy = 1/4 Vm + 3cm = 16cm
  2
  AA1: ngang eo = 1/4 Vm + 2cm xếp ly= 15cm
  3
  HH1: vào đáy = 2cm
  4
  Nối A1H1. Lấy H1G = 1/3 H1A1.
  5
  Nối HG. N là điểm giữa HG.
  Vẽ đường cong đáy qua 1/2 H1N.
  6
  • Vẽ đường xếp ly:
  Lấy A0= 1/2 AA1
  A0A3: rộng đường xếp ly = 2cm.
  7
  • Vẽ ống quần:
  BB1: rộng ống = BC – 2cm = 15cm
  8
  BB2 = 1cm.Đánh cong ngang ống.
  Nối đường sườn ống.
  93. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU QUẦN SHORT TRẺ EM.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
  AB: dài quần = 25cm
  BC = 22cm
  TS1
  • Vẽ đường đáy thân sau:
  AI: hạ đáy = hạ đáy thân trước + 1cm = 17cm
  TS2
  AA1: ngang eo = 1/4 Vm + 3cm luồn thun = 16cm
  TS3
  HH1: vào đáy = 1/10 Vm = 5cm
  TS4
  Nối A1H1. Lấy H1G = 1/3 H1A1.
  Nối HG. N là điểm giữa HG.
  Vẽ đường cong đáy qua 1/2 H1N.
  TS5
  • Vẽ ống quần
  BB1: rộng ống = BC – 2cm = 15cm
  TS6
  BB2 = 1cm, B1B3 = 2cm.Đánh cong ngang ống.Nối đường sườn ống.
  TS7
  4. THIẾT KẾ RẬP TÚI QUẦN SHORT TRẺ EM.
  Vẽ hình chữ nhật ABCD:
  AB: dài túi = hạ đáy trước – 1cm = 15cm
  Bc: ngang túi = 2/3 dài túi = 10cm
  TUI1
  AK1: dài miệng túi = 10cm
  AK2: Ngang miệng túi  = 3.5cm
  Nối K2K1. Đánh cong miệng túi qua K2, K1 và cách điểm giữa K2K1 là 2cm
  TUI2
  5. THIẾT KẾ RẬP LƯNG QUẦN SHORT TRẺ EM.
  Vẽ hình chữ nhật ABCD:
  AB: bề dài = 2 x vòng eo đo trên 2 thân quần sau khi xếp ly + 6cm = 64cm
  BC: bề ngang = 5cm
  LUNG
  6. ĐƯỜNG MAY.
  DMS
  DM
  DMLUNG
  DMTUI

  Nhận xét