THIẾT KẾ RẬP ÁO RÁP ĐÔ, BÂU LÃNH TỤ

THIẾT KẾ RẬP ÁO SƠ MI RÁP ĐÔ, BÂU LÃNH TỤ
ÁO RÁP ĐÔ VỚI THIẾT KẾ BÂU LÃNH TỤ, TAY DÀI DUYÊN DÁNG, KIỂU DÁNG THANH LỊCH, THẨM MĨ TẠO NÉT ĐẸP NỮ TÍNH CHO BẠN GÁI.
1. THÔNG SỐ.
Dài áo : 48
Ngang vai: 28
Vòng cổ: 27
Vòng ngực: 62
Dài tay: 37
Cửa tay: 15
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ÁO RÁP ĐÔ, BÂU LÃNH TỤ.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài áo = số đo = 48cm
BC: ngang mông =ngang ngực + 1cm =  1/4 vòng ngực + (2-3)cm + 1cm = 19cm

 • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ = 1/5 vòng cổ = 5.5cm
AA2: hạ cổ = vào cổ = 5.5cm
Đánh cong vòng cổ.

 • Vẽ vai con:
AE: ngang vai = 1/2 vai = 14cm
EF: hạ vai = 1/10 ngang vai = 2.8cm
Nối A1F.


 • Vẽ đô:
AG: hạ đô = 11.5cm
Đánh cong FG.

 • Vẽ nách:
AI: hạ ngực = 1/4 vòng ngực = 15.5cm
II1: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + (2-3cm) = 18cm
Kẻ FJ vuông góc với II1, JJ1: vào nách = 2cmNối FJ1, đánh cong vòng nách.

 • Vẽ sườn, lai:
BC: ngang mông= 19cm
BB1: sa vạt = 2cm. Nối đường sườn I1C.
Trên đường I1C lấy CK: giảm sườn= 1cm. Đánh cong lai. 
 • Vẽ đinh áo rời:
Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB:dài đinh áo = A2B1 trên thân + 0.5cm = 45cm
BC: 5cm.( rộng bản khuy 2.5cm).


3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ÁO RÁP ĐÔ, BÂU LÃNH TỤ.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài áo = số đo = 48cm
BC: ngang mông =ngang ngực + 1cm =  1/4 vòng ngực + (2-3)cm + 1cm = 19cm

 • Vẽ cổ:
AA2: vào cổ = 1/5 vòng cổ = 5.5cm
AA1: hạ cổ = 1cm

Đánh cong vòng cổ.

 • Vẽ vai con:
AE: ngang vai = 1/2 vai = 14cm
EF: hạ vai = 1/10 ngang vai = 2.8cm
Nối A1F.


 • Vẽ đô:
AG: hạ đô = 10 cm
Đánh cong FG.

 • Vẽ nách:
AI: hạ ngực = 1/4 vòng ngực = 15.5cm
II1: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + (2-3cm) = 18cm

Kẻ FJ vuông góc với II1, JJ1: vào nách = 1cm


Nối FJ1, đánh cong vòng nách.

 • Vẽ sườn, lai:
BC: ngang mông= 19cm.Nối đường sườn I1C.
Trên đường I1C lấy CK: giảm sườn= 1cm. Đánh cong lai. 

4. THIẾT KẾ TAY ÁO RÁP ĐÔ, BÂU LÃNH TỤ.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài tay = 37cm
BC= 2/5 vòng ngực = 25cm

O, O1 là trung điểm của AD, BC.
OI:hạ nách tay = 1/10 vòng ngực + 2cm = 8.2cm

I1I2: ngang nách tay = BC = 25cm
Nối OI1, OI2.
Chia OI1, OI2 thành 2 phần. N, M là trung điểm của OI1 và OI2
Đánh cong như hình vẽ.

 • Vẽ cửa tay:
Từ B,C lấy vào B1,C1 với O1B1 = O1C1 = 1/2 cửa tay + 1.5cm xếp ly= 9cm

Giảm sườn tay 1cm. Đánh cong lai tay.

 • Đường xẻ tay:
Lấy N về phía tay trước,O1N = 2cm
NM: dài xẻ tay= 8-10cm

 • Nẹp tay:
Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài nẹp tay = cửa tay + 2cm gài nút = 17cm
BC: rộng bản nẹp= 2.5cm

 • Trụ lớn:
AB: dài trụ= dài đường xẻ + 3.5cm = 11.5cm
BC: rộng trụ = 5cm

DD1=DD2= 1cm.
AA1 = 2cm. Nối A1D2D1.

BB1=CC1= 0.5cm. Nối B1A1, C1D1.

 • Trụ nhỏ:
AB: dài trụ nhỏ = dài đường xẻ = 8cm
BC: rộng trụ= 3.6cm

5. THIẾT KẾ BÂU LÃNH TỤ ÁO RÁP ĐÔ, BÂU LÃNH TỤ.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài bâu= cổ đo trên rập (thân trước + thân sau) - 0.5cm = 14.4cm
BC: rộng bâu = 2.5cm

BO: cổ sau trên rập = 5.8cm
AA1= 1.5cm

DA2 = 1.5cm. A2A3= 1.5cm.
 Nối các điểm OA1A3O1

 Đánh cong bâu. 
5.ĐƯỜNG MAY.


Nhận xét