THIẾT KẾ RẬP SHORT YẾM THỜI TRANG

THIẾT KẾ SHORT YẾM 

SHORT YẾM KIỂU DÁNG TRẺ TRUNG, NĂNG ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM VÀ TEEN ĐI CHƠI, DẠO PHỐ.

1. THÔNG SỐ.

Dài quần 30
Vòng mông 64

2. THIẾT KẾ SHORT YẾM THÂN TRÊN.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD 
AB: dài thân trên = 26cm
BC = 1/4 vòng mông = 16cm

Lấy điểm A1, AA1= 12cm
Từ A lấy A2, AA2 = 8cm.

Nối A1A2 và đánh cong

Lấy E, A2E: rộng dây quai = 3cm.

Từ A2, E lấy A3, F vớ A2A3 = EF =5cm. Nối FA3.

Từ A1 lấy I = 8cm.

IJ: ngang eo = BC= 18cm.Nối JE,đánh cong.


3. THIẾT KẾ SHORT YẾM THÂN TRƯỚC DƯỚI.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài quần = 30cm.
BC = 1/4 vòng mông +4cm = 20cm

AE: ngang eo = 1/4 vòng mông =16cm.

  • Vẽ Vòng đáy:
AI: hạ đáy = 1/4 vòng mông+ 3cm = 19cm
IJ: ngang đáy = BC = 20cm

JJ1: vào đáy = 2cm.

Nối EJ1. Lấy J2 với JJ2 = 1/3 EJ. Lấy G là trung điểm JJ2.
Đánh cong vòng đáy qua 1/2 GJ1.

  • Vẽ sườn,ống
BK: ngang ống = Ngang đáy - 2cm= 18cm.Nối đường sườn.

Từ B lấy B1, BB1 = 1cm.
Nối B1K và ánh cong lai.3. THIẾT KẾ SHORT YẾM THÂN SAU DƯỚI.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài quần = 30cm.
BC = 1/4 vòng mông + 1/10 vòng mông 4cm = 26.4cm

AE: ngang eo = 1/4 vòng mông =16cm.

  • Vẽ Vòng đáy:
AI: hạ đáy = hạ đáy trước + 1cm = 20cm
IJ: ngang đáy = BC = 26.4cm

JJ1: vào đáy = 1/10 vòng mông = 6.4cm

Nối EJ1. Lấy J2 với JJ2 = 1/3 EJ. Lấy G là trung điểm JJ2.
Đánh cong vòng đáy qua 1/2 GJ1.

  • Vẽ sườn,ống
BK: ngang ống = Ngang đáy sau - 2cm= 24.4cm.

Từ B lấy B1, BB1 = 1cm.KK1 = 2cm.

Nối JK1,B1K1 và đánh cong lai.


4.THIẾT KẾ TÚI SHORT YẾM.

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD
AB: dài túi = hạ đáy - 1cm = 18cm.
BC: ngang túi = 2/3 dài túi = 12cm

Từ A lấy A1, AA1: rộng miệng túi = 5cm.
Lấy A2, AA2: dài miệng túi = 11 cm

Nối A1A2 và đánh cong miệng túi 2cm.


5. THIẾT KẾ DÂY ĐEO SHORT YẾM


  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài dây đeo = 55cm ( tùy ý)
BC = 6cm.


6. ĐƯỜNG MAY.


Nhận xét