THIẾT KẾ RẬP ÁO LIỀN QUẦN, SÁT NÁCH CHO TRẺ EM


THIẾT KẾ RẬP ÁO LIỀN QUẦN SÁT NÁCH TRẺ EMÁO LIỀN QUẦN SÁT NÁCH TRẺ EM, KIỂU DÁNG DỄ THƯƠNG, THOẢI MÁI.

1. THÔNG SỐ.
Dài áo: 27
Dài quần: 23
Ngang vai: 19
Dài tay:20
Vòng cổ: 23
Vòng ngực:44
Vòng bụng:46
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ÁO LIỀN QUẦN SÁT NÁCH TRẺ EM.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB = 44cm
AD = BC = 1/4 Vòng ngực + 8.5cm = 19.5cm
1
  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ = 1/5 Vòng cổ + 0.5cm = 5cm
AA2: hạ cổ = vào cổ + 1cm = 6cm
2
Đánh cong vòng cổ qua A1,A2 và đi qua 1/2 A3A0
3
  • Vẽ nách:
AE: ngang vai = 1/2 số đo ngang vai = 10.5cm
EF: hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 2cm
4
AI: hạ ngực = 1/4 Vòng ngực + 2cm = 13cm
5
IJ: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 3.5cm = 14.5cm
6
Nối FJ. Đánh cong vòng nách qua FJ và cách điểm giữa FJ 2.5cm
7
  • Vẽ quần:
AM: hạ đùi = dài áo + 10cm = 37cm
8
BB1 = 5cm
9
Nối NB1, B1B2= 1/3 NB1. Đánh cong NB1 cách B2 2.5cm
10
3. THIẾT KẾ THÂN SAU ÁO LIỀN QUẦN SÁT NÁCH TRẺ EM.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB = 50cm
AD = BC = 1/4 Vòng ngực + 8.5cm = 19.5cm
TS1
  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ = 1/5 Vòng cổ + 0.5cm = 5cm
AA2: hạ cổ = 2.5cm
ts
Đánh cong vòng cổ qua điểm giữa A0A3.
TS2
  • Vẽ nách:
AE: ngang vai = 1/2 số đo ngang vai = 10.5cm
EF: hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 2cm
TS3
AI: hạ ngực = 1/4 Vòng ngực + 2cm = 13cm
TS4
IJ: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 3.5cm = 14.5cm
TS5
Nối FJ. Đánh cong vòng nách qua FJ và cách điểm giữa FJ 2.5cm
TS6
  • Vẽ quần:
AM: hạ đùi = dài áo + 10cm = 37cm
TS7
BB1 = 5cm.
TS8
B1K = 3cm
TS9
Nối NK, K1K= 1/3 NK. Đánh cong NK cách K1 1.5cm
TS10

4. ĐƯỜNG MAY.
DM
dmma

Nhận xét