THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM NGANG NGỰC, VÁY DÚN NHIỀU TẦNG

THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM TRẺ EM NGANG NGỰC, VÁY DÚN NHIỀU TẦNGVỚI KIỂU DÁNG SANG TRỌNG, ĐIỆU ĐÀ. ĐẦM NGANG NGỰC VỚI BÈO DÚN NHIỀU TẦNG CHẮC CHẮN SẼ KHIẾN CÁC CÔ BÉ THÀNH NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA XINH XẮN, ĐÁNG YÊU TRONG CÁC BỮA TIỆC HAY DẠO PHỐ.

1. THÔNG SỐ

Dài thân áo: 14
Vòng eo: 54
Dài váy: 33cm

2. THIẾT KẾ RẬP THÂN ÁO.


  • Vẽ hcn ABCD:
AB: chiều dài thân áo = 14cm
BC = 1/4 vòng eo + 2cm = 15.5cm


Lấy O, OC = OB.
O1O2: rộng pen = 2cm. Vẽ đường pen trên thân áo.


Lấy C1, CC1= 1cm. DD1 =1.5cm


Từ  D1 lấy D1D2 =1cm


Nối O2, C1, D2 , A và đánh cong O2C1, D2A.


3. THIẾT KẾ CHÂN VÁY
  • Vẽ hcn ABCD:
AB: dài váy = 33cm
BC = 1/4 vòng eo + 8cm  = 21.5cm


AA1: ngang eo = 1/4 vòng eo = 13.5cm


Chia ngang lai thành 3 phần và lấy điểm O
Nối đường sườn A1C.
Từ O vẽ C1O vuông góc A1C. Đánh cong lai.


Vẽ các đường may bèo nhún. Khoảng cách giữa các đường may là 8cm.


3. THIẾT KẾ RẬP LƯNG VÁY.

Vẽ hcn ABCD:
AB : chiều dài = 1/2 vòng eo = 27cm
BC: chiều rộng = 8cm.


Cần cắt 4 miếng lưng.

4. THIẾT KẾ RẬP BÈO NHÚNG.

Vẽ các hình chữ nhật có chiều rộng =10cm, chiều dài lần lượt bằng 3 lần AA1, B3C4, B2C3, B1C2
 BC1 trên váy.


5. ĐƯỜNG MAY


Nhận xét