THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM LIỀN THÂN, BÂU DANTON, TAY NGẮN

THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM LIỀN THAN BÂU DANTON, TAY NGẮN
ĐẦM LIỀN, BÂU DANTON DỄ THƯƠNG CHO TUỔI TEEN, KIỂU DÁNG LỊCH SỰ, XINH XẮN.

1. THÔNG SỐ

Dài đầm : 65
Ngang vai: 26
Vòng cổ: 25
Vòng ngực: 56
Vòng eo: 54
Dài tay: 11
Cửa tay: 14

2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ĐẦM LIỀN, BÂU DANTON.

 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài đầm = 65cm
BC = 1/4 vòng ngực + 9cm = 24cm
 • Vẽ vòng cổ:
AA1: vào cổ = 1/5 vòng cổ = 5cm
AA2: hạ cổ = 1/5 vòng cổ + 3cm = 8cmĐánh cong vòng cổ.A2H = 2cm.


 • Vẽ vòng nách:
AE: ngang vai = 1/2 số đo ngang vai = 13cm
EF: xuôi vai = 2.5cmAI: hạ nách = 1/4 vòng ngực = 14cm


II1: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 3cm =17cm


JJ1: vào nách = 2cm


Đánh cong vòng nách


 • Vẽ sườn,lai, đinh nút.
Nối I1C.
 CC1= 1cm.Đánh cong lai.


Kẻ A0B0 song song và cách AB 1.5cm.
A0G = 4cm.


Kẻ MN song song A0B0, cách A0B0 5cm.3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ÁO ĐẦM LIỀN THÂN, BÂU DANTON.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài đầm = 65cm
AD=BC = 1/4 vòng ngực + 9cm = 24cm


 • Vẽ vòng cổ:
AA1: vào cổ = 1/5 vòng cổ = 5cm
AA2: hạ cổ = 1cm
Đánh cong vòng cổ.


 • Vẽ vòng nách:
AE: ngang vai = 1/2 số đo ngang vai = 13cm
EF: xuôi vai = 2.5cm


AI: hạ nách = 1/4 vòng ngực = 14cm


II1: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 3cm =17cm


JJ1: vào nách = 1cm


Đánh cong vòng nách.


 • Vẽ sườn,lai, đinh nút.
Nối I1C.
 CC1= 1cm. Đánh cong lai.4. THIẾT KẾ RẬP TAY ĐẦM LIỀN THÂN BÂU DANTON.


 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:

AB: dài tay = 11cm
BC= 1/5 vòng ngực = 22cm • Vẽ nách tay:
OI: hạ nách tay = 1/10 vòng ngực + 2cm = 7.6cm


Nối OI1, OI2.
Chia OI1 thành 2 phần và đánh cong.
Chia OI2 thành 3 phần và đánh cong.


 • Vẽ cửa tay:
Từ B,C lấy vào B1,C1 với O1B1 = O1C1 = 1/2 cửa tay + 1.5 = 8.5cm


Giảm sườn tay 0.5cm. Đánh cong lai tay.5. THIẾT KẾ RẬP BÂU ÁO ĐẦM BÂU DANTON.
 • vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: chiều dài = A1H của TT + A1A2 của TS = 8.57 + 5.29 = 13.9cm
BC: cao bâu = 8cm


BO = vòng cổ sau = 5.29cm


AA1 = 1cm. DD1 = 1.5cm. 


Đánh cong OA1. Nối A1, D1,D.6. ĐƯỜNG MAYNhận xét