Chuyển đến nội dung chính

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE.

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE.
ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE KIỂU DÁNG THỜI TRANG,NỮ TÍNH PHÙ HỢP CHO TRẺ EM, TUỔI TEEN.
1. THÔNG SỐ.
(thông số trẻ em)
Dài áo (Da) : 50
Ngang vai (Nv) : 26
Vòng cổ (Vc) : 25
Vòng ngực (Vn) : 56
Dài tay:11
Cửa tay: 14
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE.
( thiết kế đầm ráp đô, cổ thuyền, tay loe từ đầm liền căn bản).
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài áo = 50cm
BC: ngang mông = 1/4Vn + 1/10 Vn + 2cm = 22.5cm

  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ căn bản = 1/5Vc = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản = vào cổ = 5cm
Từ A2 lấy G với A2G = 2cm

AE: ngang vai = 1/2 Nv= 13cm
EF: xuôi vai = 2/10 Nv = 2.5cm

Nối A1F. Từ F lấy FF1 = 1cm, F1H: rộng vai =3cm

Nối HG. Đánh cong 1.5cm.

từ G lấy GM: cao đô = 5cm.

AI: hạ ngực = 1/4Vn= 14cm

IJ: ngang ngực = 1/4Vn + 2cm cử động= 17cm.

Kẻ FJ1 vuông góc IJ, J1J2: vào nách = 2cm.

 Đánh cong vòng nách căn bản.
N1 là giao điểm của MN với vòng cong nách
Lấy N1N2: giảm đô = 1cm.Đánh cong N2M. Ta có HGMN2F1 là phần đô của đầm


  • Phần dưới đầm.
BB1: Sa vạt= 2cm.

CK1: giảm sườn = 1cm.
Đánh cong đường lai váy đi qua 1/3 đường sa vạt.

3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE.
( thiết kế đầm ráp đô, cổ thuyền, tay loe từ đầm liền căn bản).
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài áo = 50cm
BC: ngang mông = 1/4Vn + 1/10 Vn + 2cm = 22.5cm

  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ căn bản = 1/5Vc = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản = 1cm

Từ A2 lấy G với A2G = 2cm

AE: ngang vai = 1/2 Nv= 13cm
EF: xuôi vai = 2/10 Nv = 2.5cm

Nối A1F. Từ F lấy FF1 = 1cm, F1H: rộng vai =3cm
Nối HG  và đánh cong


AM thân sau = AM thân trước = 12cm

AI: hạ ngực = 1/4Vn= 14cm

IJ: ngang ngực = 1/4Vn + 2cm cử động= 17cm.

Kẻ FJ1 vuông góc IJ, J1J2: vào nách = 1cm. 

Đánh cong vòng nách căn bản.

N1 là giao điểm của MN với vòng cong nách.
 Lấy N1N2: giảm đô = 1cm.Đánh cong N2M. 
Ta có HGMN2F1 là phần đô của đầm.

  • Phần dưới đầm.
CC1: giảm sườn = 1cm.
Đánh cong đường lai váy đi qua 1/3 đường sa vạt.

4. THIẾT KẾ TAY LOE ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN.

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài tay = dài tay căn bản + 2cn =13cm
BC= ngang tay căn bản + 2cm = 1/5 vòng ngực + 2cm = 16cm

AI: hạ nách tay = 1/10 vòng ngực + 2cm = 7.6cm 
IJ:ngang nách tay = BC= 16cm

Nối AJ. Chia Ạ thành 2 phần.
Tay sau: đánh cong lồi 1cm

Tay trước: đánh cong lồi 0.5cm và lõm 0.5cm

BB1: cửa tay = 1/2 cửa tay + 2cm = 9cm
B1B2: giảm sườn tay = 1cm

Từ A,B lấy AA0= 2cm, BB0 = 3cm. Nối A0B0
5. ĐƯỜNG MAYNhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn tạo dấu bấm trong phần mềm Accumark

Có nhiều loại dấu bấm: dấu bấm chữ I,T,U… Bảng dấu bảng qui định chiều dài,độ sâu rộng của từng loại dấu bấm.Hi vọng video có ích cho các bạn.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG VẢI

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG VẢI 1. Kiểm tra khổ vải và trọng lượng vải ghi trên tem vải 2. Ít nhất phải kiểm tra 5 cây vải / màu của từng lot ngay sau khi nhận vải a. Kiểm tra nguyên khổ vải ( từ mép vải b. Kiểm tra trọng lượng vải: không cắt mẫu vải ở giữa khổ vải vì trọng lượng vải sẽ nhẹ c. Chia khổ vải thành 3 phần, cắt mẫu vải để kiểm tra trọng lượng ở hai bên, không gần mép vải. d.Cách đổi trọng lượng sm2 thành gr/ yds
Học Optitex khó không ? Xin thưa Optitex là phần mềm dễ học nhất trong các phần mềm thiết kế rập. Bạn có thể tải ngay giáo trình Optitex 17 biên soạn mới nhất năm 2018 để thực hành nhé. Nhìn hình ảnh có thể làm được ngay. Thường giáo trình rất nhiều chữ, đọc “lòi con mắt” chưa hiểu viết gì. Toán Trần biên soạn Optitex theo dạng hình ảnh, các bạn dễ hình dung.  Tài liệu có cập nhật hướng dẫn sử dụng một số lệnh thiết kế rập mới nhất của phần mềm Optitex 17 Trong tương lai có thêm video có âm thanh phòng thu và chất lượng full HD để các bạn học online cho dễ. Chúc các  bạn học optitex thành công.   Tải về Giáo trình Optitex 17 P1 giáo trình Optitex 17