Hướng dẫn tạo dấu bấm trong phần mềm Accumark

Có nhiều loại dấu bấm: dấu bấm chữ I,T,U…

Bảng
dấu bảng qui định chiều dài,độ sâu rộng của từng loại dấu bấm.Hi vọng video có ích cho các bạn.


Nhận xét