Chỉnh Dart Optitex bằng lệnh đặc biệt.

Optitex là phần mềm thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ rất mạnh. Toán Trần thường tư vấn đào tạo Optitex cho các công ty lớn chuyển đổi từ rập tay qua rập máy.

Hãy tham khảo chỉnh Dart Optitex bằng lệnh đặc biệt. Pate Dart Parameters chỉnh 2 hay nhiều có kích thước giống nhau
 1. Chọn Dart
 2. Bấm lệnh: Toolbox- Dart & Pleats – Pate Dart Parameters
 3. Bấm Alt vào dart để thiết lập các tham số quan trọng 
  • Dart Type: Kiểu dart 
  • Depth: Sâu 
  • With : Rộng 
  • Overlap: bật góc (may không bị hụt đất)
 4. Bấm dart cần điều chỉnh. Và coi thành quả.
Chỉnh Dart Optitex bằng lệnh đặc biệt
Chỉnh Dart Optitex bằng lệnh đặc biệt
Coi thêm video hướng dẫn chi tiết ở đây.

Chúc các bạn học thiết kế rập thành công.

Nhận xét