HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG VẢI

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG VẢI

1. Kiểm tra khổ vải và trọng lượng vải ghi trên tem vải
2. Ít nhất phải kiểm tra 5 cây vải / màu của từng lot ngay sau khi nhận vải
a. Kiểm tra nguyên khổ vải ( từ mép vải
b. Kiểm tra trọng lượng vải: không cắt mẫu vải ở giữa khổ vải vì trọng lượng vải sẽ nhẹ
c. Chia khổ vải thành 3 phần, cắt mẫu vải để kiểm tra trọng lượng ở hai bên, không gần mép vải.
d.Cách đổi trọng lượng sm2 thành gr/ yds


Ví dụ: trên tem vải ghi 200 gr/ m2, khổ vải 60/62"
200 x 62/2 /21.53 (hằng số để qui đổi) = 288gr/yds
Kho vải

e.Cần so sánh kết quả với trọng lượng vải của nhà cung cấp
* phải báo cáo khổ vải chênh lệch
* thông báo với +/ - chệnh lệch về trọng lượng
3. Ví dụ:
a. Trên cây vải ghi 180gr/m2 , khổ vải 58/60",
Qui đổi : 180 x 60/2/21.53 = 250 gr/yds
b. Trên cây vải ghi 17 kgs , 68 yds
c. Sau khi kiểm tra ta thấy trọng lượng là 190 gr/m2 , khổ vải 60/62"
I Như thế cây vải sẽ thiếu bao nhiêu yds vải
** 190GR/M2 X 62"/2 /21.53 =274GR/YDS
** 17KGS/0.273 = 62YDS NHƯ THẾ CÂY VẢI SẼ THIẾU 6 YDS


Nhận xét