Chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi in sơ đồ Gerber Accumark

Có bao giờ bao in sơ đồ mà kích thước chữ in ra quá to hoặc quá nhỏ ?


Nếu in sơ đồ Gerber Accumark chữ quá to sẽ ko nằm lọt chi tiết, nhỏ quá-không đọc được⇒Gây khó khăn trong quá trình sản xuất
Trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần hướng dẫn các bạn chỉnh cỡ chữ in ra vừa chi tiết các bạn cần.
  1. Khởi động phần mềm in sơ đồ Marker Plot
  2. Trong thẻ Marker Plot chọn Character Size, thường để từ 0.5-1 cm
  3. Chú ý ghi chú in sơ đồ bên trong chi tiết bị giới hạn từ 0-7.2 cm (0-3')


Trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần chúc các bạn chỉnh cỡ chữ in ra vừa chi tiết các bạn cần.

Nhận xét