THIẾT KẾ RẬP CHÂN VÁY XÒE TRÒN

THIẾT KẾ RẬP CHÂN VÁY XÒE TRÒN


CHÂN VÁY XÒE NGẮN ĐƠN GIẢN, ĐIỆU ĐÀ GIÚP BÉ GÁI LUÔN XINH XẮN, ĐÁNG YÊU KHI ĐI CHƠI, ĐI HỌC.

1. THÔNG SỐ


Vòng eo: 54
Dài váy: 33

2. THIẾT KẾ RẬP VÁY XÒE TRÒN TRẺ EM.

Vẽ hình vuông ABCD:
CD = AC = dài váy = 33cm
Vẽ hình tròn tâm A bán kính AB.

AA1 = AA2 = 1/6 Vòng eo + 4cm = 13cm.Vẽ hình tròn tâm A bán kính AA1


3. THIẾT KẾ RẬP LƯNG VÁY XÒE TRÒN TRẺ EM.

Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB : chiều dài = 1/2 Vòng eo + 1cm gài nút = 28cm.
BC : chiều rộng 3cm

BB1 = 2cm. Kẻ OB1 vuông góc B1B2. 

Đánh cong lưng 0.5cm


Cần cắt 4 miếng lưng.

4. ĐƯỜNG MAY.


Nhận xét