THIẾT KẾ RẬP ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U
ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U VỚI KIỂU DÁNG ĐƠN GIẢN, TRANG NHÃ, TÔN DÁNG GIÚP BẠN GÁI THÊM DỊU DÀNG VÀ NỮ TÍNH KHI DỰ TIỆC, DẠO PHỐ.
1. THÔNG SỐ
Dài váy: 60
Ngang vai: 26
Vòng ngực: 56
Hạ eo: 24
Vòng cổ: 26
Dài tay: 18 ( đo từ đốt sống cổ qua ngang vai đến vị trí tay tùy ý)
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U.
(Vẽ đầm tay liền cổ chữ U từ áo căn bản)
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD: 
AB: dài đầm = 60cm
BC: Ngang lai = 1/4 vòng ngực + 1/10 vòng ngực + 2cm= 21.5cm

  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ căn bản  = 1/5 vòng cổ = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản = vào cổ = 5cm

Từ A2 lấy G, AG = 4cm.

AN: Dài tay =18cm

AE: ngang vai căn bản = 1/2 ngang vai - 1cm = 12cm
EF: xuôi vai = xuôi vai căn bản - 1cm = 1/10 Ngang vai - 1cm = 1.5cm

Nối A1D1 đi qua F. N1 là giao điểm NN1 và A1D1.

Từ đường thẳng A1D1 lấy A1H= 2cm.
Kẻ HH1 song song với AG và HH1 vuông góc với H1G.

Lấy H1H2 = 2cm. Đánh cong cổ U.

  • Vẽ tay:
Kẻ đường song song với AD và cách AD 14cm.
AI: hạ ngực = 1/4 vòng ngực = 14cm

Kẻ N1J vuông góc với HN1. Lấy N1N2 = 1cm.
Đánh cong HN2 đi qua F.

  • Vẽ sườn, lai
IJ1: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 2cm = 16cm

BC: ngang lai = ngang ngực + 1/10 vòng ngực = 21.5cm
BB1: sa vạt = 1cm.
Nối J1C. CK: giảm sườn =1cm.
Đánh cong lại váy.


Từ J đánh cong sườn váy JK cách đường thẳng J1K 2cm.


 3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U.

(Vẽ đầm tay liền cổ chữ U từ áo căn bản)
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD: 
AB: dài đầm = 60cm
BC: Ngang lai = 1/4 vòng ngực + 1/10 vòng ngực + 2cm= 21.5cm

  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ căn bản  = 1/5 vòng cổ = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản = 1cm

Từ A2 lấy G, A2G = 3cm.

AN: Dài tay =18cm

AE: ngang vai căn bản = 1/2 ngang vai - 1cm = 12cm
EF: xuôi vai = xuôi vai căn bản - 1cm = 1/10 Ngang vai - 1cm = 1.5cm

Nối A1D1 đi qua F. N1 là giao điểm NN1 và A1D1.

Từ đường thẳng A1D1 lấy A1H= 2cm.

Kẻ HH1 song song với AG và HH1 vuông góc với H1G.
Lấy H1H2 = 2cm và  đánh cong cổ U.


  • Vẽ tay:
Kẻ đường song song với AD và cách AD 14cm
AI: hạ ngực = 1/4 vòng ngực = 14cm

Kẻ N1J vuông góc với HN1. Lấy N1N2 = 1cm.
 Đánh cong HN2 đi qua F.

  • Vẽ sườn, lai
IJ1: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 2cm = 16cm

BC: ngang lai = ngang ngực + 1/10 vòng ngực = 21.5cm
Nối J1C. CK: giảm sườn =1cm.
Đánh cong lại váy.

Từ J đánh cong sườn váy JK cách đường thẳng J1K 2cm.
AM: dài đường may dây kéo = hạ eo + 10cm = 34cm

4.ĐƯỜNG MAY.
Nhận xét