THIẾT KẾ RẬP VÁY ĐẦM RÁP EO,BÂU LÁ SEN

THIẾT KẾ RẬP VÁY ĐẦM RÁP EO, BÂU LÁ SEN.

ĐẦM RÁP EO DỄ THƯƠNG VỚI CỔ SEN VÀ TAY LỠ SẼ GIÚP BÉ TRONG NỮ TÍNH VÀ SANG TRỌNG TRONG DỊP ĐI CHƠI, DẠO PHỐ.

1. THÔNG SỐ

Hạ eo: 24
Dài chân váy: 26
Ngang vai: 26
Vòng cổ: 25
Vòng ngực: 56
Dài tay: 24
Cửa tay: 18
Vòng eo: 54
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC CỦA THÂN TRÊN  ĐẦM RÁP EO, BÂU LÁ SEN.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: chiều dài thân áo = hạ eo = 24cm
AD=BC = 1/4 vòng ngực + 3cm = 17cm

 • Vẽ vòng cổ:
 • AA1: vào cổ = 1/5 vòng cổ = 5cm
  AA2: hạ cổ = vào cổ = 5cm

Đánh cong vòng cổ qua A1A2.

 • Vẽ vòng nách:
AE: ngang vai = 1/2 ngang vai - 1cm = 12cm
EF: hạ vai = 2.5cm

Từ A lấy xuống điểm I, AI = 1/4 vòng ngực = 14cm

JJ2: vào nách = 2cm

Đánh cong vòng nách như hình vẽ.

 • Vẽ lai:
BC1: ngang lai = 1/4 vòng eo+ 1cm cử động + 2cm pence = 16.5cm
BB1: sa vạt = 1cm, chia sa vạt thành 3 phần
C1C2: giảm sườn = 1cm. Nối C2 với 1/3 sa vạt và đánh cong lai.

 • Vẽ pence:
Lấy O là trung điểm của B1C2. Vẽ OO1 song song với AB.
OO1 = 5cm (7cm).
O2O3: rộng pence = 2cm.3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU CỦA THÂN TRÊN ĐẦM RÁP EO, BÂU LÁ SEN.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: chiều dài thân áo = hạ eo = 24cm
AD=BC = 1/4 vòng ngực + 3cm = 17cm

 • Vẽ vòng cổ:
AA1: vào cổ = 1/5 vòng cổ = 5cm
AA2: hạ cổ = 1cm

Đánh cong vòng cổ qua A1A2.

 • Vẽ vòng nách:
AE: ngang vai = 1/2 ngang vai - 1cm = 12cm
EF: hạ vai = 2.5cm

Từ A lấy xuống điểm I, AI = 1/4 vòng ngực = 14cm

JJ1: vào nách = 1cm

Đánh cong vòng nách như hình vẽ

 • Vẽ lai:
BC1: ngang lai = 1/4 vòng eo+ 1cm cử động + 2cm pence = 16.5cm

C1C2: giảm sườn = 1cm. Nối C2 với 1/3 sa vạt và đánh cong lai.

 • Vẽ pence:
Lấy O là trung điểm của BC1. Vẽ OO1 song song với AB.
OO1 = 5cm (7cm).

O2O3: rộng pence = 2cm.


4. THIẾT KẾ RẬP THÂN DƯỚI ĐẦM RÁP EO,BÂU LÁ SEN.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD: 
AB: dài váy = 26cm.
BC = 1/4 vòng eo + 20cm =  34cm
Từ C lấy ra phía ngoài 5cm.

 C1C2 = 4cm. Đánh cong lai váy.

5. THIẾT KẾ RẬP TAY ĐẦM RÁP EO, BÂU LÁ SEN.

 • Vẽ hình chữ nhật ABCD: 
AB: dài tay = dài tay + 2cm = 26cm
BC = 1/5 vòng ngực + 2cm = 13cm

AI: hạ nách tay= 1/10 vòng ngực + 4cm = 9.6cm

 • Vẽ vòng nách trước.
Nối I1A , O là điểm giữa I1A.
Khoảng I1O vẽ lõm 0.5cm.
Khoảng OA vẽ cong ra 0.5cm
 • Vẽ vòng nách sau.
OO1 =1cm. Vẽ vòng nách sau qua I1, O1,A.

 • Vẽ sườn, cửa tay.
BB1= 1/2 cửa tay + 2cm = 11cm. Nối đường sườn.

B1B2: giảm sườn = 1cm. Vẽ cong lai tay.


6. THIẾT KẾ NẸP TAY ĐẦM RÁP EO, BÂU LÁ SEN.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB = 5cm.
BC = 1/2 cửa tay + 2cm = 11cm

Lấy D1, DD1 = 1.5cm. Nối ABCD1.


7. THIẾT KẾ BÂU LÁ SEN.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
 AB = 1/2 vòng cổ trên áo = 13.5cm
 AD=BC = 9cm

Từ B lấy B1, BB1 =3cm. Nối AB1. 

Kẻ AA1 vuông góc với AB1, AA1 = 6cm. Nối CA1

F là điểm giữa A1C, EF = 1cm
O là điểm giữa của AA1, OO1 =1cm
G là điểm giữa AB1, GH = 1cm
Đánh cong lá cổ.

8. ĐƯỜNG MAY.Nhận xét