THIẾT KẾ RẬP QUẦN DÀI TRẺ EM


THIẾT KẾ RẬP QUẦN DÀI TRẺ EM

QUẦN DÀI LƯNG THUN CHO BÉ GÁI, KIỂU DÁNG ĐẸP, CÓ THỂ MẶC Ở NHÀ VÀ ĐI CHƠI.
1. THÔNG SỐ.
Dài quần: 60
Hạ gối: 36
Vòng eo: 54
Vòng mông: 56
Vòng ống: 16
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC QUẦN DÀI TRẺ EM.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài quần = 60cm
AD = 1/4 Vm + 3cm cử động + 1.5cm cửa quần = 18.5cm
1
  • Vẽ vòng đáy:
AI: hạ đáy = ¼ Vm + 3cm cử động = 17cm
2
AM: hạ gối = 36cm
3(1)
AA1 = 1cm
4(1)
A1A2: ngang eo = ¼ Ve + 2m xếp ly = 15.5cm
5(1)
I1I2: vào đáy= 2cm.
6(1)Chia I2A2 thành 3 phần, vẽ vòng cong đáy.
7(1)
  • Vẽ plys:
Vẽ đường chính trung OA0.
A0A3 : bề rộng xếp ly = 2cm, dài ly = 8cm.
9
  • Vẽ ống:
O1M1 = O1M2 = ½ II1 -1cm = 8cm
10
OB1= OC1= ½ Vòng ống – 1cm = 7cm
11
Nối các điểm A1, I, M1, B1, B2, M2, I1.
Đánh cong đoạn I1M2 0.5cm.
12
3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU QUẦN DÀI TRẺ EM.
Vẽ thân sau dựa vào thân trước
  • Vẽ vòng đáy:
AI’: hạ đáy = hạ đáy trước + 1cm = 18cm
TS1
I’J: ngang đáy = Ngang đáy trước + 1/10 Vm = 24cm
TS2
AM: hạ gối = hạ gối trước
AA2 = 1cm
TS3
A1A2: ngang eo = ¼ Ve + 3cm luồn thun = 16.5cm
TS4
JJ1: vào đáy = 1/10 Vm = 6cm. Nối J1A1.
ts5
Chia J1A1 thành  3 phần, vẽ vòng cong đáy.
TS6
  • Vẽ ống:
B2B’ = M2M’ = 4cm
TS7
Nối các điểm B’, M’, J.
Đánh cong đoạn M’J 1cm.
TS8
4. THIẾT KẾ RẬP LƯNG QUẦN DÀI TRẺ EM
Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: chiều dài = ½ Ve + 1cm = 28cm
AD: chiều rộng = 3cm
TSLUNG1
AO = vòng eo TT = 13.5cm
BB1 = 2cm.
TSLUNG2
Kẻ OB1 vuông góc B1B2. Đánh cong lưng
TSLUNG3(1)
5. ĐƯỜNG MAY
DMLUNG
DMTS
DMTT

Nhận xét