THIẾT KẾ RẬP ÁO CHOÀNG LIỀN MŨ HÀN QUỐC

1.THIẾT KẾ RẬP THÂN ÁO CHOÀNG LIỀN TRẺ EM CÓ MŨ

ÁO CHOÀNG LIỀN MŨ TRẺ EM, KIỂU DÁNG THỜI TRANG VÀ GIỮ  ẤM CHO BÉ TRONG MÙA ĐÔNG. 
  • Vẽ hình vuông ABCD, AB = CD = 50cm (hoặc tùy ý), AB là cạnh gấp đôi.
1.THANDAIRONG
Từ A lấy A1, AA1= AA2 = 9.5cm
2.CO
Nối A1A2, F là điểm giữa A1A2, EA3 = EF.
Đánh cong qua A1, E, A2.
3.CONGEO
Từ D lấy D1, DD1 = 15cm. Nối A2D1
4.laiaoĐánh cong lai áo qua B, D, D1.
5.conglai
  • Vẽ pen:
Từ E lấy G. EG: dài pen = 7cm.
6.daipen
Từ E lấy E1,E2 với EE1= EE2 = 1.5cm.
7.RONGPEN
2.THIẾT KẾ RẬP MŨ ÁO CHOÀNG LIỀN TRẺ EM
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD, AB là cạnh gấp đôi vải
AB: đỉnh mũ = 20cm
AD =BC = 30cm
8.DAIRONGMU
Từ B,C lấy B1, C1với BB1 = 12cm, CC1= 8cm
9.B1C1
Từ C1 lấy C2. C1C2 song song với CD, C1C2 = 2cm.
Nối B1C2, HB1= HC2. Đánh cong qua B1C2 cách H 0.5cm.
10.C2
DD2 = 2cm, DD1 = 12cm.
11.D1D2
Nối D1D2, KD1= KD2. Đánh cong qua D1D2 cách K 0.5cm.
13.congcuamu
Nối D2C2, GD2=GC2. Đánh cong qua D2C2 và cách G 1cm.
14.daymu
  • Vẽ pen:
GI: dài pence = 8cm
15.PENMU
Rộng pen: GI1=GI2 = 1.5cm.
16.PEN
3. ĐƯỜNG MAY.
Chừa đều 1cm tất cả cách cạnh ( trừ các cạnh gấp đôi vải)
đm
đmay

Nhận xét