THIẾT KẾ RẬP ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE.

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE.
ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE KIỂU DÁNG THỜI TRANG,NỮ TÍNH PHÙ HỢP CHO TRẺ EM, TUỔI TEEN.
1. THÔNG SỐ.
(thông số trẻ em)
Dài áo (Da) : 50
Ngang vai (Nv) : 26
Vòng cổ (Vc) : 25
Vòng ngực (Vn) : 56
Dài tay:11
Cửa tay: 14
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE.
( thiết kế đầm ráp đô, cổ thuyền, tay loe từ đầm liền căn bản).
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài áo = 50cm
BC: ngang mông = 1/4Vn + 1/10 Vn + 2cm = 22.5cm

  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ căn bản = 1/5Vc = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản = vào cổ = 5cm
Từ A2 lấy G với A2G = 2cm

AE: ngang vai = 1/2 Nv= 13cm
EF: xuôi vai = 2/10 Nv = 2.5cm

Nối A1F. Từ F lấy FF1 = 1cm, F1H: rộng vai =3cm

Nối HG. Đánh cong 1.5cm.

từ G lấy GM: cao đô = 5cm.

AI: hạ ngực = 1/4Vn= 14cm

IJ: ngang ngực = 1/4Vn + 2cm cử động= 17cm.

Kẻ FJ1 vuông góc IJ, J1J2: vào nách = 2cm.

 Đánh cong vòng nách căn bản.
N1 là giao điểm của MN với vòng cong nách
Lấy N1N2: giảm đô = 1cm.Đánh cong N2M. Ta có HGMN2F1 là phần đô của đầm


  • Phần dưới đầm.
BB1: Sa vạt= 2cm.

CK1: giảm sườn = 1cm.
Đánh cong đường lai váy đi qua 1/3 đường sa vạt.

3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN, TAY LOE.
( thiết kế đầm ráp đô, cổ thuyền, tay loe từ đầm liền căn bản).
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài áo = 50cm
BC: ngang mông = 1/4Vn + 1/10 Vn + 2cm = 22.5cm

  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ căn bản = 1/5Vc = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản = 1cm

Từ A2 lấy G với A2G = 2cm

AE: ngang vai = 1/2 Nv= 13cm
EF: xuôi vai = 2/10 Nv = 2.5cm

Nối A1F. Từ F lấy FF1 = 1cm, F1H: rộng vai =3cm
Nối HG  và đánh cong


AM thân sau = AM thân trước = 12cm

AI: hạ ngực = 1/4Vn= 14cm

IJ: ngang ngực = 1/4Vn + 2cm cử động= 17cm.

Kẻ FJ1 vuông góc IJ, J1J2: vào nách = 1cm. 

Đánh cong vòng nách căn bản.

N1 là giao điểm của MN với vòng cong nách.
 Lấy N1N2: giảm đô = 1cm.Đánh cong N2M. 
Ta có HGMN2F1 là phần đô của đầm.

  • Phần dưới đầm.
CC1: giảm sườn = 1cm.
Đánh cong đường lai váy đi qua 1/3 đường sa vạt.

4. THIẾT KẾ TAY LOE ĐẦM RÁP ĐÔ, CỔ THUYỀN.

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài tay = dài tay căn bản + 2cn =13cm
BC= ngang tay căn bản + 2cm = 1/5 vòng ngực + 2cm = 16cm

AI: hạ nách tay = 1/10 vòng ngực + 2cm = 7.6cm 
IJ:ngang nách tay = BC= 16cm

Nối AJ. Chia Ạ thành 2 phần.
Tay sau: đánh cong lồi 1cm

Tay trước: đánh cong lồi 0.5cm và lõm 0.5cm

BB1: cửa tay = 1/2 cửa tay + 2cm = 9cm
B1B2: giảm sườn tay = 1cm

Từ A,B lấy AA0= 2cm, BB0 = 3cm. Nối A0B0
5. ĐƯỜNG MAYNhận xét