THIẾT KẾ RẬP ĐẦM CỔ TRÒN, TAY CÁNH TIÊN THẲNG

THIẾT KẾ RẬP CỔ TRÒN TAY CÁNH TIÊN
ĐẦM CỔ TRÒN TAY CÁNH TIÊN THẲNG VỚI THIẾT KẾ TRẺ TRUNG GIÚP BÉ GÁI VÀ CÁC BẠN TEEN TRỞ NÊN XINH XẮN.
1. THÔNG SỐ.
( số đo cho trẻ em)
Dài váy: 50
Ngang vai: 26
Vòng ngực: 56
Hạ eo: 24
Vòng cổ: 30
Vòng eo:54
Dài tay: 7cm
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC PHẦN THÂN TRÊN ĐẦM CỔ TRÒN TAY CÁNH TIÊN THẲNG.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài thân trên = hạ eo =24cm
BC:  1/4 vòng ngực + 3cm = 17cm

 • Vẽ vòng cổ căn bản:
AA1: vào cổ căn bản = 1/5 vòng cổ = 6cm
AA2: hạ cổ căn bản = 6cm
Đánh cong vòng cổ qua A1A2.


AE: ngang vai= 1/2 ngang vai - 1cm = 12cm
EF: hạ vai = 2.5cm. Nối A1F.

 • Điều chỉnh vòng cổ:
Từ A2 lấy G, AG = 4cm
Trên đường thẳng A1F lấy A1H = 2cm
Đánh cong vòng cổ qua HG.


Lấy H1 với HH1: giảm vai = 0.5cm.

Nối FH1.

 • Vẽ nách:
AI: hạ ngực =1/4 vòng ngực = 14cm.

Kẻ FJ vuông góc với II1.
JJ1: vào nách = 2cm

Đánh cong vòng nách như hình vẽ.

 • Vẽ lai:
BC1: ngang lai = 1/4 vòng eo+ 1.5cm cử động = 15cm
Từ B lấy xuống B1, BB1: sa vạt = 1cm, chia sa vạt thành 3 phần


C1K: giảm sườn = 1cm. Đánh cong lai.

3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU PHẦN THÂN TRÊN ĐẦM CỔ TRÒN TAY CÁNH TIÊN THẲNG.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài thân trên = hạ eo =24cm
BC:  1/4 vòng ngực + 3cm = 17cm

 • Vẽ vòng cổ căn bản:
AA1: vào cổ= 1/5 vòng cổ = 6cm
AA2: hạ cổ = 1cm
Đánh cong vòng cổ qua A1A2.

AE: ngang vai= 1/2 ngang vai - 1cm = 12cm
EF: hạ vai = 2.5cm. Nối A1F.

 • Điều chỉnh vòng cổ:
Từ A2 lấy G, AG = 3cm
Trên đường thẳng A1F lấy A1H = 2cm
Đánh cong vòng cổ qua HG.

Lấy H1 với HH1: giảm vai = 0.5cm.

Nối H1F

 • Vẽ nách:
AI: hạ ngực =1/4 vòng ngực = 14cm

Kẻ FJ vuông góc II1
JJ1: vào nách = 1cm

Đánh cong vòng nách như hình vẽ.

 • Vẽ lai:
BC1: ngang lai = 1/4 vòng eo+ 1.5cm cử động = 15cm
C1K: giảm sườn = 1cm. Đánh cong lai.

4. THIẾT KẾ RẬP THÂN DƯỚI ĐẦM CỔ TRÒN, TAY CÁNH TIÊN THẲNG.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD: 
AB: dài váy = 26cm.
BC = 1/4 vòng eo + 20cm thêm để rút dún =  34cm
Từ C lấy ra phía ngoài 5cm.
 C1C2 = 4cm. Đánh cong lai váy.
5. THIẾT KẾ RẬP TAY CÁNH TIÊN THẲNG.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD: 
AB: ngang nách tay = 1/2 vòng nách trên rập + (4 - 8) cm = 21cm
BC: dài tay= 7cm.

Chia AB thành 3 phần. N = 1/3 AB.
Nối ND và đánh cong 2cm.
6. ĐƯỜNG MAY

Nhận xét