THIẾT KẾ ĐẦM LIỀN THÂN DÂY KÉO SAU LƯNG.

THIẾT KẾ ĐẦM LIỀN THÂN, DÂY KÉO SAU LƯNG.

ĐẦM LIỀN THÂN KHÔNG TAY CHO BÉ GÁI, KIỂU DÁNG ĐƠN GIẢN, DỄ THƯƠNG.

1. THÔNG SỐ.

Dài áo (Da) : 50
Ngang vai (Nv) : 26
Vòng cổ (Vc) : 25
Vòng ngực (Vn) : 56
2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ĐẦM LIỀN TRẺ EM.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài áo = 50cm
BC: ngang mông = 1/4Vn + 1/10 Vn + 2cm = 22.5cm
1
  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ = 1/5Vc = 5cm
AA2: hạ cổ = vào cổ = 5cm
2
Vẽ cong vòng cổ qua A1,A2
3
  • Vẽ vòng nách:
AE: ngang vai = 1/2 Nv= 13cm
EF: xuôi vai = 2/10 Nv = 2.5cm
4
AI: hạ nách = 1/4Vn= 14cm
5
IM: ngang ngực = 1/4Vn + 2cm cử động= 17cm
6
HH1: vào nách = 2cm
7
Nối FH1, GF = GH1
Nối GM, NG = NM
Đánh cong vòng nách đi qua 1/2 NH1
8
CK: Sa vạt= 2cm.
9
CK1: giảm sườn = 1cm.
10
Đánh cong đường lai váy đi qua 1/3 đường sa vạt.
11
  • Sau khi vẽ xong điều chỉnh lại vòng nách:
Đường ngang vai AE giảm 1cm: FF1 = 1cm
Đường hạ nách AI giảm 1cm: MM1 = 1cm
Đánh cong lại vòng nách.
12
3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ĐẦM LIỀN TRẺ EM.
  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài áo = 50cm
BC: ngang mông = 1/4Vn + 1/10 Vn + 2cm = 22.5cm
1
  • Vẽ cổ:
AA1: vào cổ căn bản= 1/5Vc = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản= 1cm

TS8


  • Vẽ vòng cổ:
AE: ngang vai = 1/2 Nv= 13cm
EF: xuôi vai = 2/10 Nv = 2.5cm
TS7
AI: hạ nách = 1/4Vn= 14cm
TS6
IM: ngang ngực = 1/4Vn + 2cm cử động= 17cm
TS5
HH1: vào nách = 1cm
TS4
Nối FH1, GF = GH1
Nối GM, NG = NM
Đánh cong vòng nách đi qua 1/2 NH1
TS3
CK1: giảm sườn = 1cm.
Đánh cong đường lai váy đi qua 1/3 đường sa vạt.
TS2
  • Sau khi vẽ xong điều chỉnh lại vòng nách:
Đường ngang vai AE giảm 1cm: FF1 = 1cm
Đường hạ nách AI giảm 1cm: MM1 = 1cm
Đánh cong lại vòng nách.
TS1
4. ĐƯỜNG MAY.
Sườn,vai: 1cm
Cổ, nách: 0.5cm
Lai: 2cm
Dây kéo thân sau : 1.5cm
dm
dmts

Nhận xét