Hướng dẫn lưu rập tự động trong phần mềm Optitex phòng khi mất điện,sự cố.

Thiết kế rập từ sáng đến tối,sản phẩm sắp hoàn thành tự dưng cúp điện do sự cố.Thành quả từ sáng đến giờ của bạn bị đổ sông đổ biển ?
Không,rập hoặc sơ đồ của bạn vẫn còn nếu bật chức năng lưu rập tự động.
Chúng ta cùng tìm hiểu tính năng này.
Trong phần giao diện PDS ta chọn Tool-Preferences
Lưu rập tự động khi bị sự cố. 

Trong hợp thoại Preferences ta chọn chế độ Save-AutoSave
Cách lưu rập tự động trên phần mềm Optitex

Cột filename chọn đường dẫn để lưu rập tự động vào đâu?
Autosave time interval: khoảng thời gian lưu rập tự động.Thường ta để năm phút là vừa.Nếu để ngắn quá khi làm việc máy phải lưu liên tục nên hay bị lag.
Muốn lấy lại file lưu tự động ta coi đường dẫn ở Last backup saved file name.
Vậy là từ nay an tâm khi làm việc, chắc chắn cúp điện hay bị sự cố gì nữ thì công sức của bạn vẫn còn.

Chúc các bạn một ngày làm việc tốt.


Nhận xét