Hướng dẫn giác sơ đồ thun ống Optitex 12

Giác sơ đồ thun ống thường áp dụng cho các đơn hàng sử dụng vải thun ống.Đặc điểm vải thun ống tham khảo tại đây
Vì thun ống là khổ tròn nên các chi tiết gấp đôi có thể gấp lại đặt vào biên vải như hình vẽ.

Các bước tiến hành giác sơ đồ thun ống trên phần mềm Optitex12.
1.Mở rập gấp đôi trong phần mềm thiết kế rập PDS Optitex

2.Khai báo chế độ thun ống cho chi tiết (PDS)

3.Khai báo số lượng chi tiết (PDS)

4.Khai báo kiểu trải vải thun ống trên phần mềm giác sơ đồ Mark Optitex

5.Khai báo chế độ thun ống cho chi tiết trên sơ đồ.(Mark)
  1. Chọn lệnh

   2. Khai báo như hình vẽ

6.Giác sơ đồ tự động.(Mark)


Nhận xét