Đầm 3D vi tính-đính bông trên vai,cổ nhún.

Đây là một mẫu đầm phức tạp khi thiết kế rập 3D.Đầm 3D một lớp.Chất liệu vải phi.Đặc biệt đầm 3D được gắn bông ở vai.Nếu may bình thường sản phẩm gắn lên rất đơn giản.Khi may mẫu trên 3D,bông phải được xử lí đặc biệt để bông đính trên vai.Bài làm của học viên Ánh Hồng .
Đầm 3D thân trước nhún ở cổ.Đính bông ở vai.


Mặt sau  rã đô,nhún phần thân sau.
Video bài thiết kế đầm 3D.

Nhận xét