Vstitcher-Thay đổi size chuẩn-ViewListAndSetBaseSize

VStitcher là phần mềm thiết kế rập 3D chuyên nghiệp.
Khi chuyển phần mềm từ accumark qua.ta có thể thay đổi size chuẩn để khớp mẫu 3D.
Cách thao tác thay đổi size chuẩn:

  • Fitting
  • Size
  • List sizes   • Xuất hiện hộp thoại  • Bấm ok kết thúc lệnh

Xem video hướng dẫn để làm thực hành.


sfgdfghdfh

Nhận xét