THIẾT KẾ RẬP ÁO CÀI BÊN CHO BÉ TRAI

THIẾT KẾ RẬP ÁO CÀI BÊN CHO BÉ TRAI

CÁCH THIẾT KẾ RẬP ÁO CÀI BÊN TAY DÀI CHO BÉ TRAI, KIỂU DÁNG DỄ THƯƠNG, ĐỘC ĐÁO.

1. THÔNG SỐ

Dài áo: 50
Ngang vai: 26
Vòng cổ: 25
Vòng ngực: 56
Dài tay: 11
Cổ tay: 14

2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ÁO CÀI BÊN CHO BÉ TRAI.

a. Thân trước bên trái.

 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:

AB = dài áo = 50cm.
BC = 1/4 Vòng ngực + 2cm = 17cm

AD' = 1/5 vòng cổ + 2cm chồm qua phải + 3cm đinh áo = 10cm.

 • Vẽ vòng cổ:
AA1 = AA1': vào cổ  = 1/5 vòng cổ = 5cm
AA2 : hạ cổ = 1/5 vòng cổ + 0.5cm = 5.5cm


Đánh cong vòng cổ.

 • Vẽ vòng nách:
AE: ngang vai = 1/2 số đo ngang vai = 11.5cm
EF: hạ vai = 1/10 Vòng ngực = 2.5cmAI: hạ nách = 1/4 vòng ngực = 14cm


JJ1= 1cm


Đánh cong vòng nách qua F, I1.

 • Vẽ đinh, sườn, lai.
A1'A0 = 2cm.A0D': đinh áo = 3cm


BB1: sa vạt = 2cm.
Đánh cong lai.b. Thân bên phải.
 • Vẽ hcn ABCD:
AB = dài áo = 50cm.
BC = 17cm- 5cm = 12cm


 • Vẽ vòng nách:
AE = 6cm
EF: hạ vai = 1/10 Vòng ngực = 2.5cm


AI: hạ nách = 1/4 vòng ngực = 14cm  JJ1= 1cm.Đánh cong vòng nách qua F, I1.

 • Vẽ đinh, sườn, lai.
AA0: đinh áo = 3cm
BB1: sa vạt = 2cm.
Đánh cong lai.

3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ÁO CÀI BÊN BÉ TRAI.
 • Vẽ hcn ABCD:
AB = dài áo = 50cm.
BC = 1/4 Vòng ngực + 2cm = 17cm

 • Vẽ vòng cổ:

 • AA1 = vào cổ = 1/5 vòng cổ = 5cm
  AA2 : hạ cổ = 0.5cm
  Đánh cong vòng cổ.


  • Vẽ vòng nách:
  AE: ngang vai = 1/2 số đo ngang vai = 11.5cm
  EF: hạ vai = 1/10 Vòng ngực - 2.5 = 3cm


  AI: hạ nách = 1/4 vòng ngực = 14cm


  JJ1= 1cm


  Đánh cong vòng nách qua F, I1.


  4. THIẾT KẾ RẬP TAY ÁO CÀI BÊN BÉ TRAI.

  • Vẽ hcn ABCD:
  AB = CD: dài tay = 32cm
  AD=BC = 22cm


  • Vẽ vòng nách tay:
  IO: hạ nách tay = 1/10 Vòng ngực + 2cm = 7.6cm.
  ID = IA.


  Nối IE, IF.Chia  IE thành 3 phần và đánh cong lồi 1cm.
  Chia IF thành 2 phần và đánh cong lõm 0.5cm và lồi 0.5cm.


  JB1= JC1: cửa tay = 1/2 cửa tay + 2cm cử động = 9cm

  C1K: giảm sườn 1cm


  5. ĐƯỜNG MAY

  Nhận xét